2011. december 28., szerda

NYÍLT LEVÉL AZ ORSZÁGYŰLÉSHEZ! (MINIMUM ÉRDEKES)

Hello kedves olvasó!

Egy, a Parlamentbe küldött nyílt levelet szeretnék, kommentár nélkül közzétenni. Értelmezd, ha érint, ha nem. Köszönöm.

"Magyar Köztársaság Országgyűlése
  Dr. Iván László részére
  FIDESZ Nyugdíjas Tagozata
  Budapest Pf.: 2
  1357

Tisztelt Uram!
2011. december 2-án írt válaszával kapcsolatban azt kell mondjam, hogy meglepett azzal, hogy válaszolt. A válasza tartalma viszont –ha a párthovatartozását nézem - nem lepett meg, ha viszont az eredeti foglalkozását veszem alapul, ismét meglepődtem. Önben a politikusi én, az indulatos ember kerekedett felül, és a jogállami kereteken túllépő pártlojalitás. Emellett szokásos módszerükkel visszamutogat korábbi intézkedésekre, amelyek jelen ügyünkben irrelevánsak.

A soraiból azt veszem ki, hogy a levelem tartalma telibe találta.Egyetlen olyan sort sem írt le, amellyel érdemben cáfolná az állításaimat, azokat érvek nélkül valótlan általános minősítéseknek állítja be. Ez egy tudós részéről szokatlan eljárás, egy politikustól sajnos nem. Ezzel szemben a médiában megjelent, általam hivatkozott megnyilatkozások és propaganda anyagok egyértelműen bemutatják, hogy Önök éveken át hitegették a teljes nyugdíjas társadalmat, majd egy részüket kivették a kalapból, ráadásul úgy, hogy azt a látszatot keltették, hogy ez lépés csak a rendvédelmi nyugdíjasokat fogja érinteni. Az Önök egyik államtitkára ráadásul lekádárhuszározta népes, amúgy többször is láblógató, dolgozni nem akaró 40 éves társaságnak minősített csoportunkat, de azokat is, akik a rendvédelemtől még korábban küldtek el nyugdíjba. Érdekes módon sem dr Pintér, sem dr Bakondi, sem dr Valenta, sem Arnold, sem Béndek tábornok urak (az utóbbival együtt végeztem a főiskolát) nem sorolódtak ebbe a kategóriába (hiszen aggály nélkül alkalmazzák őket), annak ellenére sem, hogy Arnold kivételével valamennyien korengedményes nyugdíjasból lettek ismét aktív tábornokok. Hát a többi 42.000 emberrel ez nem fog megtörténni, az biztos

Gyalázatos módon nekik egy szavuk sem volt a korábbi bajtársak folyamatos megalázáshoz, lejáratásához, és ezt nem felejtjük el nekik. Azt sem, hogy gyakorlatilag asszisztáltak ahhoz, hogy az idősebb nyugdíjasokkal (akik közül egyébként nagyon sokan szintén korengedménnyel mentek el) szembeállítsanak minket. A dehonesztáló megnyilvánulásokat nap- mint nap át kell élnünk, Önnek is hála. A tényeket, illetve az írott és elektronikus sajtóban tényszerűen megjelent állításokat Uram az illetékes nemzetközi jogi fórum nyilván nem fogja a javukra írni.

Megjegyzem, hogy a szolgálatra ismét jelentkező bajtársak közül senkit nem vettek vissza, nyilván, mert nem azért küldték el őket (többeket már az Ön kormánya), ezért én ezzel nem is próbálkoztam.

Az igazságosabb nyugdíjrendszerből még semmi nem látszik, ami már tényszerűen látszik, az ellentétes a nemzetközi joggal, sőt még a belső joggal is, hiszen a jogalkotásról szóló törvény tiltja olyan jogszabály meghozatalát, amely visszamenőleges hatállyal jogot von el. A közigazgatási eljárás alapjogszabálya szerint a jogerőre emelkedett közigazgatási határozatot végre kell hajtani, a nyugdíjmegállapító határozatok pedig közigazgatási határozatok, azok többségét senki nem támadta meg jogvesztő határidőn belül. Önök elfelejtették ezeket a jogszabályokat visszamenőleges hatállyal hozzáigazítani az aktuális felfogásukhoz.

Az Ön Klub rádióban elmondott szavaiból az látszik, hogy nem tekinteti a nyugdíjas státuszunk megszüntetést visszamenőleges jogelvonásnak, arra hivatkozással, hogy a járandóságunk összege nem változik, és a mindenkori nyugdíjemelés mértékével növekedni fog. Ez megint nem igaz Uram, aki nem hülye az tudja, hogy amit nem nyugdíjnak hívnak az nem az, a nyugdíjas státusszal élethosszig járó kedvezmények elvesznek, a nyugdíjat határozattal ismét meg kell majd állapítani, az a valami, amit fizetnek majd, az Alaptörvényük szerint is tetszésük szerint módosítható, elvonható, csökkenthető, és adót is levonnak a havonta folyósított összegből. Ebből egyértelműen az következik, hogy sem a jogi, sem az anyagi helyzetünk nem marad változatlan. Ön a rádióban azt is állította, hogy csak 57 éves korunkig marad ez a helyzet. Ez szintén nem így van, hiszen addig nem mehetünk ismét nyugdíjba, amíg a reánk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érjük, és mivel a szolgálati nyugdíj megszűnik, és ezzel az ehhez kapcsolódó 5 évvel alacsonyabb öregségi nyugdíjkorhatár is, nem kétséges, hogy az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárunk meg fog egyezni az általánossal, ami ugye nem 57 év. Ez negatív diszkrimináció azokhoz képest, akik szolgálati nyugdíjasként az 57. életévüket betöltötték, de még nem érték el az egyébként korosztályukra irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Sokuk a 25 évet éppen hogy leszolgálta, de már 10, 15, 20 éve nyugdíjban van. Én 30 évet szolgáltam, de nem vagyok elég öreg.

Egy hónap sincs hátra ennek a jogtipró jogszabálynak a hatályba lépésig, de még híre- hamva sincs annak, mit akarnak a kreált senior állománnyal. Mi lesz munkájuk, ehhez képest mi lesz a megszerzett rendfokozattal, hogyan értékelik a konkrét munkájuk meghatározásakor a korábbi beosztásukat, iskolai végzettségüket. A mindent felrúgó intézkedéseikkel teljesen bizonytalanná tették, hogy a nyugdíjon kívüli ellátás anno hogyan lesz figyelembe véve a nyugdíj újbóli megállapításkor. Ismereteim szerint olyan egész Európában nem fordult még elő, hogy egy élethosszig tartó nyugellátást, némi pauzával újból megállapítsanak. Szerintem ezt Ön is tudja.

Ez az intézkedésük sérti a jogbiztonságot, alapjaiban megrengeti az állam iránti bizalmat. Mi figyelünk Uram, képben vagyunk, és tárgyszerűen ítéljük meg a helyzetünket. A nemzetközi jogot és a belső jogot is sértő új szabály alapos előkészítés és kellő egyeztetés nélküli megalkotása kizárólag az Önök felelősségi körébe tartozik, a korábbi ígéreteikkel szembemegy, ezért mint közszereplő nem veheti zokon, ha hatályba léptetését árulásnak tekintjük. Nem hazaárulásnak, mert ennek a szónak a büntetőjogi tartalmával – ezt a szót gyakran használó politikusokkal ellentétben – természetesen tisztában vagyunk. 

A tények ismeretében, és az alapfoglalkozását tekintve gyermeteg megjegyzésnek, iránymutatásnak tartom az Ön részéről, hogy ezt az utóbbi minősítést az „Elvtársaim” felé alkalmazzam. Mondja ezt Ön, aki egy szekeret tol a rendszerváltást megelőzően esetenként magas párt, állami és KISZ tisztséget betöltő, ma már jobbról előző személyekkel. (Pozsgai Imre, Szűrös Mátyás, Kerényi Imre, Martonyi János, Orbán Viktor, aki KISZ titkár volt. És hosszasan folytathatnám a sort.).

Én Uram büszke vagyok arra, hogy bajtársaimmal (ha Önnek jobban teszik ”elvtársaimmal”) a politika viharaitól függetlenül a hazámat becsülettel szolgáltam, amíg nyugállományba nem küldtek, és ezt a büszkeséget senki nem veheti el tőlem. Megalázhatnak, de meg törhetnek. Ahhoz maguk kevesek, majd meglátják. És sok tízezren vannak még így rajtam kívül. A többi jogfosztott korengedményessel csak erősíteni fogjuk egymást.
 
2011. 12. 08.
 
                                                                                                          Tisztelettel:
                                                                                                                                   Mák János"
Megjegyzés küldése