2011. április 20., szerda

Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület

Hello kedves olvasó!
Csapjunk a lecsóba. Ugye itt van mindjárt egy nem túl régi hír: - a Debreceni Bíróság szabadlábra helyezte a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület öt, a rendőrség által korábban őrizetbe vett tagját, mivel nem találta cselekedetüket alkalmasnak az előzetes letartóztatás elrendelésére. ELŐZETES LETARTÓZTATÁS? Hát könyörgöm, hol élünk?
Bejegyzéseimben sok alkalommal billegtem be a jog, a jogszabályok útvesztőjébe, vagy próbáltam megmagyarázni egy-egy esetet, miután utánanéztem annak. Ám ez esetben még csak utána sem kellett néznem, mert úgy merült fel bennem egy csomó kérdés, hogy azonnal meg kellett válaszolnom magamnak és most már neked is kedves olvasó.
Kérlek ne haragudj, ha most magammal rántalak egy jogértelmezési eszmefuttatásba, de kénytelen leszek, ha meg akarom érteni, és főleg: -értetni!, hogy mi is történt valójában. 
Amikor (sok-sok gondolkodás után végre) elhatároztam, hogy írok erről az esetről, akkor már túl voltunk azon, hogy a címben említett szervezet a közrend és a közbiztonság helyreállítása céljából megjelent és járőrtevékenységet végzett Gyöngyöspatán. Már túl voltunk az ugyanitt történt tömegmegmozduláson és időben a hajdúhadházi tevékenységük környékén járunk.
Ugye, Gyöngyöspatán még nem eszmélt a hatalom. A helyi rendőrség, és a központilag szintén a helyszínre vezényelt rendőri erők nem fordultak szembe az egyesület tagjaival. A település és a település közelében található mezőváros, Gyöngyös lakosságának rendkívül nagy százaléka erősen szimpatizált az egyesület tevékenységével, mert (gyöngyösi lakosként állítom) már nagyon ideje volt annak, hogy történjen valami a megye ezen részében.
Nem célom elemezni Gyöngyöspata bűnügyi helyzetét, de szeretném ha tudnád kedves olvasóm (bárhol is élsz kicsiny bolygónkon), hogy a község lakói valóban elkeseredett harcot folytattak (és folytatnak) vagyonuk -és manapság már- a testi épségük, a saját életük védelmében. (És amikor ezt leírtam, akkor az járt a fejemben, hogy nem túloztam a fenti szavakkal.) Hajdúhadházán aztán ott folytatta az egyesület, ahol Gyöngyöspatán abbahagyta. Megjegyzem, helyi tapasztalat, hogy a közeli községben élő, roma etnikumú lakosság nagy hányada szörnyen fel volt háborodva, amikor látta, hogy az egyik jövedelemforrása: -a munkából élők kifosztása, házaik feltörése és kipakolása, terményeik, állataik eltulajdonítása, a többnyire vasból készült kapuik eltüntetése, (és még sorolhatnám napestig) szóval e pénzforrás, egyik pillanatról a másikra bedugult. Rasszizmust kiáltottak, roma és nem roma (megélhetési) jogvédők személye, nyílt levelei, felháborodása mögé bújtak és várták, hogy a hatalom, a kormány kihúzza őket a szarból.
Nyilván nem történt ez máshogy Hajdúhadházán sem, a különbség azonban rögtön kirajzolódott, amikor a rendőrség az itt járőrözőkkel szemben már fel is lépett. A belügyminiszter több sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az egyesület befejezte a tevékenységét a hajdúsági városban, miközben ez egyáltalán nem volt igaz! Elmondta, hogy a Legfőbb Ügyészséggel egyeztetve a rendőrség kialakította az álláspontját a járőrözéssel kapcsolatosan, miközben az LÜ szóvivője nem tudott az egyeztetésről és cáfolta azt. 

Megjegyzem: - ez a (pártállami időket idéző) hazudozás és parasztvakítás már kezd egyre nagyobb méreteket ölteni és ettől külön is ki vagyok borulva. De ezt csak úgy ideírtam.

Aztán, jött a hatalmi csavar. A rendőrség kétpercenként igazoltatni kezdte az egyesület Hajdúhadházán járőröző (később már csak ismeretterjesztő szórólapokat osztogató) tagjait, majd közülük öt főt előállított és később őrizetbe is vett. Ez volt az a hír, ami elgondolkodtatott. Sokszor írtam, hogy nem vagyok jogász. Ám több mint húsz évig  a legfőbb jövedelemforrásom az volt, hogy joggyakorló emberként elemezzek, értelmezzek és (nagyon sokszor) alkalmazzak jónéhány törvényt. Így elgondolkodtam az őrizetbevétel okain és lehetőségén, hiszen a hír ennyire azért nem volt részletes.
Ha szabálysértési őrizetről lenne szó, akkor az egyesület tagjainak, valamilyen (elzárással is sújtható) szabálysértést kellett volna elkövetniük, mint mondjuk a tulajdon elleni szabálysértések körébe tartozó valamely szabálysértést (de hát pont az ilyen esetek megelőzése céljából érkeztek a hajdúsági városba), vagy mondjuk üzletszerű kéjelgéssel kellett volna, hogy gyanúsítsák őket, ami nyilvánvaló hülyeség lett volna, mert még csak nem is úgy néztek ki, mint ahogy egy tisztességes kurvának ki kell néznie. (Tudod: -akinek olyan segge, mint egy nyolc éves kisfiúnak és olyan az arca, mint egy irokéz öregasszonynak.) De hát ezek a fiatalemberek (mint oly sokszor) már megint a ruhájukra basztak rá.
Így rájöttem, hogy az őrizetbevételnek semmi köze nincs a szabálysértésekhez. Ez a korlátozás, az úgynevezett bűnügyi őrizet volt. A garázdasággal meggyanúsított személyeket nyilván az általuk (azzal, hogy sötét egyenruhában szórólapokat osztottak) elkövetett garázdaság (vétség, vagy bűntett) elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottá nyilvánítottak (amely csak akkor lehetséges, ha a megalapozott gyanú az érintettekkel szemben minden kétséget kizáróan megállapítható és amely azzal jár, hogy gyanúsítottként ki is hallgatják őket), aztán rabosítás (nyilvántartásba vétel) ujjnyom és fotó rögzítésével, majd csukóka. (Azaz őrizetbevétel: -határozattal, hetvenkét órára.)
Ennek meg az a módja, hogy olyan személyeket vehet őrizetbe a hatóság, akikkel szemben az előzetes letartóztatás három feltétele: -nevezetesen a szökés, elrejtőzés, a tanúk megfélemlítésének, a bizonyítékok eltüntetésének, vagy megsemmisítésének veszélye fennáll. Szóval valahogy így megy ez, (bocs, ha nagyon hivatalos voltam, de csak így lehet megérteni miért is volt hibás döntés a csukóka) ezért aztán azt kell, hogy mondjam: -ez az egész őrizetbevételi hercehurca olyan sok sebből vérzett és olyan nagyon sántított, hogy az már önállóan is gondolkodóba ejtett, így felteszek néhány gondolatébresztő kérdést:

1., A Garázdaság olyan súlyosan közösség ellenes magatartás, amely másokban félelmet, megbotránkozást kelthet. Nem kell, hogy keltsen, elég ennek a lehetősége is. És itt kell, hogy megjegyezzem, az azonos nevű szabálysértéstől a személy ellen irányuló erőszak határolja el. Milyen Garázdaság bűncselekménye az, amelynek nem járt semmilyen erőszakos megnyilvánulással és elkövetése a többségi társadalom rokonszenvét váltotta ki?
2., Milyen bizonyítékokat tudott volna elrejteni, vagy megsemmisíteni az öt személy közül bárki, amikor bármely magára valamit is adó csatorna, vagy újság odaküldte saját híradójának stábját, újságíró-fotóriporterét, hogy ott (Gyöngyöspatán, vagy Hajdúhadházon) felvételeket készítsen?
3., Honnan, vagy hogyan szökik meg az öt fő bármelyike, amikor a hatóság ekkor már rendelkezett az összes személyes adatukkal, és ismereteim szerint (munkából, bérből, fizetésből élő), állandó lakcímmel az egyesületnél a személyes adataikkal regisztráltan végezték (szabadidejükből, saját anyagi forrásaikat felhasználva) tevékenységüket?
4., Kit, vagy kiket félemlített volna meg ez az öt fő? Csak nem azt a nyolcszáz-ezer cigányt, akik a hazánkban élnek?

Szóval sehogy sem értettem ezt az őrizetbevételt, -és most már nyilván te sem kedves olvasóm- ahogy szerencsére (és most igazán kijelenthetjük, hogy) a független Magyar Bíróság sem értette, ezért ennek az öt férfinek az előzetes letartóztatására tett előterjesztést elutasítva, szabadlábra helyezte az egyesület őrizetbe vett tagjait.
Az eset magyarázatához azért még hozzátartozik, hogy azóta a gyöngyöspatai polgármester lemondott a tisztségéről (egészségügyi okokra történő hivatkozással), így ott nyilván időközi választásokra kerül majd sor, nyilván újabb botrányokkal. Ahogy hozzátartozik az is, hogy ez az egész -egy gondolkodó, jogértő ember számára  nevetséges- becsukásos hercehurca elkerülhető lett volna egy politikamentes rendőrséggel, de sajnos, (és most megint nem a rendőrség magját, oszlopát, működésének zálogát jelentő végrehajtó állományról, hanem a rendőrség országos vezetőségéről beszélek),  nem az! Az országos főkapitányt a jelenlegi kormány tagjaként regnáló Pintér Sándor belügyminiszter irányítja, míg az ORFK vezetője a megyei főkapitányoknak, azok pedig a városi rendőrkapitányoknak parancsolnak, így a belügyminiszter (miután a mellébeszélése nem vezetett célra), valószínűleg -ahogy az már lenni szokott, a régi jól bevált módszerekhez folyamodva- elkezdhetett igen erős nyomást gyakorolni (a fent felsorolt vezetőkön keresztül) a helyi rendőrségre, mire az meglépte ezt a -szerintem teljesen jogszerűtlen- őrizetbevételt.
Ami azonban ezek után írásra késztetett, az az volt, hogy ma, a fenti történések után, (vagy ellenére) ráadásul még a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjét is felállították, felmentették beosztásából. A hatalom vezéráldozatot hozott! Csak azt nem tudom, hogy ezzel a belügyminiszter azt akarta elismerni, hogy hibázott, vagy egyszerűen csak letolták a felelősséget a végekre, ahogy kell? 
A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület az általuk végzett (sokszor áldozatos) tevékenysége ellenére sem a szívem csücske, hiszen abban azért nem lehetünk biztosak, hogy az jó-e nekünk, ha egy fekete egyenruhában vonuló, sokszor masírozó félkatonai szervezet a polgárháború felé sodorja az országot. 
A Magyar Köztársaság Rendőrségét sem kárhoztathatom a történtekért, mert lássuk be, az egyszemélyi felelősség elvén, a katonai törvények által szabályozott parancsuralmi rendszerben nem biztos, hogy mindig lehet objektív (elfogulatlan, pártatlan) döntéséket hozni. Főleg úgy nem, hogy az ember felett ott dühöng egy apró, de sokszor annál mérgesebb belügyminiszter, aki mögött meg ott liheg az egész kormány, hogy a kormány gerincét alkotó pártról már ne is beszéljek.
De egy teljesen biztos, és ez a legkomolyabb oka, hogy ma tollat ragadtam: -szerintem élő, létező és vezető probléma a polgárok biztonságérzetének hiánya. Az ezt érzők (akár jobb, akár bal oldaliak) a maguk módján és módszereivel cselekedni kezdtek. 
A bal oldal, pártjának színében (a problémát meglovagolva, abból erkölcsi tőkét kovácsolva) az utcára vonul és ott hangoskodik. 
A jobb oldal (vagyis maga a kormány) erősen hazudozik miközben a végletekig lejáratja, és fokozatosan teszi tönkre a saját rendvédelmét, ami jó taktika lehetett ellenzékben, de ma már nem annyira célravezető, ám ezt -úgy tűnik- még nem ismerték fel a hatalom birtokosai.
A szélső jobb egyenruhát ölt, majd miután többször betiltják, önmagát ismét átnevezve járőrözni, demonstrálni kezd és miközben az egész egy kisebb káoszba fullad (tisztelet a kivételnek, azaz a független Magyar Bíróságnak), addig a baj igazi forrása tovább lop, zsarol élősködik. Integrálódni annyira nem akar, hogy az erre a célra -több éven át csepegtetett milliárdokból- is csak nyaral a Balatonnál, bulizik bárhol Európában, gulyást főz, vagyis még ezt a pénzt is legfeljebb eltapsolja. 
És ameddig ezt a kormány az (EU hathatós támogatásával) finanszírozza és -az integráció jelszavát hangoztatva- szándékosan fenntartja, ameddig a százezer nevesincs jogvédő szervezet, meg az összes ombudsman csak a romák jogainak csorbítása ellen lép fel, ameddig arra lesz szükség és iszonyatos igény, hogy félkatonai egyesületek járőrözzenek, vagy katonai gyakorlatokat szervezzenek a bűnügyileg fertőzött területeken, ameddig bizonyos népcsoport a rasszizmus pajzsa mögé bújva folyamatosan plusz jogokat követel magának, míg a kötelesség szót hírből sem ismeri, ameddig zajlik a rendőrség tudatos leépítése, addig -kedves olvasóm- nem kell, hogy rendet várj ebben az országban, azonban nem teszed rosszul, ha (minden módon) felkészülsz arra, hogy saját magad védd meg. Remélem segíthettem!


Megjegyzés küldése